กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 4

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 4

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 3

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 3

คุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน

คุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน

ลงพื้นที่สำรวจชุมชน

ลงพื้นที่สำรวจชุมชน

อาสาทำป้ายกิจกรรม NewCycles

พ.ย. 8, 2017
0

อาสาทำป้ายกิจกรรม NewCycles

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 2

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 2

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 1

ต.ค. 16, 2017
0

กิจกรรม NewCycles ครั้งที่ 1

Workshop การซ่อมจักรยาน

ต.ค. 9, 2017
0

Workshop การซ่อมจักรยาน

กิจกรรมสนับสนุนโครงการ Songkran Charity Shield 2016

เม.ย. 9, 2016
0

กิจกรรมสนับสนุนโครงการ Songkran Charity Shield 2016

ทาสีเครื่องเล่น ชุมชนบึงพระราม 9 ปี 2015

ก.ค. 5, 2015
0

ทาสีเครื่องเล่น ชุมชนบึงพระราม 9 ปี 2015